دوشنبه, 30 بهمن 1396
عنوان : نرخ كرایه حمل و نقل مسافر سال 1393
کد خبر : ۲۵۸۰
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ 
ساعت : ۸:۴۵:۳۷

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱


سخن مسئول تاکسیرانی

یکی از مهمترین وحساسترین مشاغل در سطح کلانشهرها ویا خرده شهرها، بحث جابجائی مسافرو بار درون شهری میباشد که اجرای این مهم توسط قشر عظیمی از رانندگان پر تلاش وسختکوش میسر میگردد.انتظار وامید میرود تا درسایه حرکت به سمت جلو، بر تداوم فعالیتها وایجاد انگیزه هرچه بیشتر در امور حمل ونقل عمومی بارومسافر درون شهری گامهای مثبت برداشته شود تا بتوان میزان رضایتمندی مسافران ورانندگان را بطور موازی فراهم نمود.

تعیین نرخ کرایه درون شهری قانونا یکی از وظائف مهم شوراهای اسلامی هر شهر محسوب میشود که در سالجاری با توجه به شرایط موجود (افزیش نرخ حاملهای انرژی )علی رغم پیگیریهای مستمر، به موقع آنگونه که مدنظر بود محقق نشد واین خود یکی از مهمترین دغدغه های اصلی مسئولین بشمار میرفت ، ولیکن این امکان فراهم شد تا با  پیگیریهای فرماندار محترم شهرستان واعضای محترم شورای اسلامی شهر وشهردار محترم ، این مهم محقق گردد واین امرموجبات رضایتمندی رانندگان ومسافران را از بلا تکلیفی تعیین نرخ کرایه ها مشخص ساخت . لذا امید وانتظار میرود تا با اجرای صحیح قانونی نرخ کرایه ها هم مسافران وهم رانندگان نسبت به رعایت حدود وحقوق قانونی وشرعی خودپایبند بوده واز هرگونه تعدی جلوگیری نمایند .بامید روزوروزگاری خوش وسعادتمندی برای یکایک همشهریان عزیز .

سید ایوب حسینی فر
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0